Beleid

Mocht u belangstelling hebben voor het beleidsplan van de afdeling Handbal, dan ligt het beleidsplan bij elk bestuurslid ter inzage.
Daarnaast kunt u altijd informatie verkrijgen bij de secretaris van de afdeling Handbal. Gebruik daarvoor het mailadres, wat te vinden is onder het kopje "wie-wat-waar".