Skip to main content

Kledingbeleid en Teamsponsoring

 1. Algemeen
 2. Wedstrijdtenue Avanti Wilskracht
 3. Tenues, trainingspakken, tassen en andere handbal gerelateerde items
 4. Hoe om te gaan met de in bruikleen verkregen items
 5. Sponsoring
 6. Stappenplan sponsorkleding/materialen
 7. Verantwoordelijkheden en taken
 8. Ingangsdatum

1. Algemeen

 1. Avanti Wilskracht wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging met een uniform tenue rondloopt. Dit geeft een correcte, verzorgde en professionele uitstraling.
 2. Er dient eenheid van tenue te zijn, dat wil zeggen dat alle spelers en speelsters van een team hetzelfde tenue dragen. Dit geldt voor alle wedstrijden. Indien het tenue van beide ploegen nagenoeg gelijk is, dient de uitploeg een afwijkend tenue te dragen.
 3. Eenheid van tenue geldt ook voor tenues met sponsorbedrukkingen.
 4. Alle teams worden gesponsord. Dat wil zeggen dat Avanti Wilskracht geld en/of goederen ontvangt van een bedrijf en Avanti Wilskracht als tegenprestatie reclame maakt voor dat bedrijf door middel van opschriften op shirt, broekje, trainingspak en/of tas.
 5. Avanti Wilskracht is eigenaar van alle items (tenue, trainingspakken, tassen, enz.) en deze worden in bruikleen ter beschikking gesteld aan de desbetreffende teams via de kledingcommissie.
 6. De door spelers zelf aangeschafte items, blijven eigendom van de spelers.

 2. Wedstrijdtenue Avanti Wilskracht

Onze teams zijn het visitekaartje van Avanti Wilskracht. Correct en netjes gekleed gaan hoort daarbij. Het wedstrijd tenue bestaat uit:

 1. Zwart shirt met wanneer bedrukt het actuele ‘’Avanti Wilskracht’’ logo op de linkerzijde van de borst.
 2. Een zwarte sportbroek met wanneer bedrukt het originele logo van Avanti Wilskracht.
 3. Zwarte sokken
 4. Avanti Wilskracht heeft reservekleding beschikbaar per leeftijdsgroep ten behoeve van uit Bij wedstrijden waar Avanti Wilskracht verplicht is in een afwijkend tenue te spelen zorgt de begeleider of de aanvoerder voor reserveshirts. Deze zijn te reserveren bij de ledingcommissie. Bovengenoemde personen dragen er ook zorg voor dat alle geleende reservekleding ingeleverd wordt.

3. Tenues, trainingspakken, tassen en andere handbal gerelateerde items

 1. Het clubtenue (shirt, sportbroek) wordt verstrekt door, en blijft eigendom van Avanti Wilskracht.
 2. Alle tenues, trainingspakken, tassen en andere handbal gerelateerde items welke in bruikleen verstrekt worden, blijven eigendom van Avanti Wilskracht.
 3. Naast tenues biedt Avanti Wilskracht ook trainingspakken, tassen en andere handbal gerelateerde items in bruikleen aan. Avanti Wilskracht is niet verplicht deze zaken aan te bieden.
 4. De kledingcommissie is de enige die nieuwe wedstrijdkleding bestelt voor teams en, in overleg, beslist wat er eventueel moet worden vervangen.
 5. Wanneer een team wordt gesponsord, dient de wedstrijdkleding aangeschaft te worden via de sponsorcommissie (zie punt ).
 6. Trainingspakken dienen uitgevoerd te worden in de clubkleuren rood/wit.

4. Hoe om te gaan met de in bruikleen verkregen items

De trainer/leider (jeugdteams) of leider/aanvoerder (seniorenteams) is primair verantwoordelijk voor de items. (zie punt 7).

 1. De kleding van teams wordt na iedere wedstrijd geteld en verzameld in de bijgeleverde sporttas en (eventueel volgens een binnen het team opgestelde rooster) gezamenlijk gewassen (op 30° C. en binnenste buiten).
 2. De leider (jeugd) of aanvoerder/leider (senioren) dient er zorg voor te dragen dat aan het einde van het seizoen, voor de zomerstop, de handbal gerelateerde items in goede staat wordt ingeleverd bij de kledingcommissie.
 3. De wedstrijdtenues en (gesponsorde) trainingspakken mogen niet worden gedragen tijdens trainingen, door andere personen en zeker niet voor andere doeleinden dan handbal.
 4. Kosten bij verlies of beschadiging (uitgezonderd beschadigingen van normaal gebruik) van tenues, trainingspakken en andere handbal gerelateerde items worden in rekening gebracht bij de spelers.
 5. De trainingspakken die jullie in bruikleen hebben gekregen, moeten worden gedragen bij de warming-up en bij de (oefen)wedstrijden.
 6. Spelers die, om welke reden dan ook, niet langer deelnemen aan wedstrijden van hun team, dienen de items direct in te leveren bij de teamleiding. De leiders zijn hier verantwoordelijk voor.

5. Sponsoring

Sponsoring vormt een belangrijke, onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging. Daar staat tegenover dat Avanti Wilskracht haar sponsorpartners de aandacht wil geven die ze verdienen. Dat betekent dat alle leiders, alle geledingen en teams van de vereniging Avanti Wilskracht, zonder uitzondering, zo goed mogelijk dienen mee te werken aan het onder de aandacht brengen van de sponsor. Dit is in het belang van een ieder!

  a. Sponsoritems

Onder sponsorkleding en spullen valt alles wat een sponsor voor een team wil verzorgen. Dit kunnen zijn shirts, broekjes, kousen, inloopshirts, tassen, bidons, mogelijk inspeelballen enz. enz. Avanti Wilskracht wordt en blijft eigenaar van alle items (tenue, trainingspakken, tassen, enz.) en worden in bruikleen ter beschikking gesteld aan de desbetreffende teams.

   b. Procedure

Teneinde te voorkomen dat potentiële sponsors tegen onduidelijkheden aanlopen, is door het bestuur vastgesteld op welke wijze het sponsoren van Avanti Wilskracht dient te geschieden.

6. Stappenplan sponsorkleding/materialen

 1. Belangstelling potentiële sponsor wordt door de leider/lid doorgegeven aan een lid van de sponsorcommissie of het daarvoor verantwoordelijk bestuurslid sponsorzaken of een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. Verantwoordelijk bestuurslid/portefeuille sponsoring bespreekt de belangstelling met de kandidaat
 3. Verantwoordelijk lid sponsorzaken meldt de aanvraag bij de sponsorcommissie.
 4. Verantwoordelijk bestuurslid/portefeuille sponsoring doet de sponsor een voorstel betreffende opdruk, verzorgt de gehele bestelling via de inkoper tenues van de materiaalcommissie.

7. Verantwoordelijkheden en taken

Bestuur
Het handbalbestuur bepaalt het kledingbeleid en ziet toe op het correct toepassen van de afspraken.

Penningmeester
De penningmeester draagt zorg voor het deugdelijke plannen, begrotingen over de jaren heen, het jaarlijks verantwoorden van de (te) ontvangen gelden (contributie en sponsorgelden) en uit te geven gelden aan kleding.

Sponsorcommissie
De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsors en het vastleggen van afspraken in een sponsorovereenkomst. De sponsorcommissie bestelt i.o.m. het bestuur.

Materiaalcommissie
De materiaalcommissie verzorgt de jaarlijkse uitgifte en inname van in bruikleen verstrekte kleding en handbal gerelateerde items. De kleding zal in een goede staat aangeboden moeten worden aan de leden.

De spelers (ouders/verzorgers)
Spelers (ouders/verzorgers) zijn zelf verantwoordelijk voor de ontvangen kleding en andere handbal gerelateerde items. Zij worden geacht de items in nagenoeg dezelfde staat in te leveren als waarin ze ontvangen zijn en wanneer items ontbreken of beschadigd zijn, worden deze kosten in rekening gebracht.

De trainer/leider (jeugd) of aanvoerder/leider (senioren)
Zij zijn primair verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen en uitdelen van de handbal gerelateerde items. Zij zijn tevens verantwoordelijk dat alle items in goede conditie worden ingeleverd en wanneer items ontbreken of beschadigd zijn zullen de trainers-leiders-aanvoerder de administratie de opdracht geven de kleding in rekening te brengen bij de spelers. De prijzen zijn te vinden op de website en zo niet dan bepaalt de kledingcommissie de hoogte. Hierover kan niet worden getwist.

Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid verplicht de verstrekte kleding in te leveren bij de kledingcoördinator. Gebeurt dit niet, of niet op de juiste wijze, dan zullen de kosten bij het lid in rekening worden gebracht en via de automatische incasso geïnd. Papieren voor overschrijving naar een andere club worden niet afgegeven, indien bovenstaande niet correct is afgewikkeld.

10 september 2018,

Het bestuur afdeling handbal Avanti Wilskracht

 8. Ingangsdatum

Het reglement is in werking getreden op 10-09-2018

Contactgegevens:
Onder voorbehoud:

 Sponsorcommissie:      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste ouder/verzorger, speler,

Avanti Wilskracht, afdeling Handbal stelt elk seizoen een wedstrijdtenue (bestaand uit shirt en broek) beschikbaar aan haar spelers. Ook worden er gesponsorde trainingspakken en sporttassen in bruikleen gegeven door de kleding en materiaalcommissie.

Het aan u in bruikleen beschikbaar gestelde tenue of accessoire is in goede staat aan u uitgereikt en mag uitsluitend in wedstrijdverband worden gedragen of gebruikt. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het trainingspak en sporttas compleet en in goede, schone staat bij de leider van het betreffende team te worden ingeleverd.

Indien er in wedstrijdverband schade aan de kleding ontstaat, dan dient dit direct na afloop door de speler bij de leider van het team te worden gemeld. Voor schade in wedstrijdverband ontstaan, zal een speler of ouder van de speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Ook vermissing van het tenue of een onderdeel hiervan, dient direct aan de leider te worden gemeld.

Na afloop van het lopende seizoen doch uiterlijk de kalenderdag 1 juli dient de coach de teamtas ingeleverd te hebben bij de kledingcommissie. Na deze datum worden de kosten van niet ontvangen kleding of beschadigde kleding waarbij de schade niet tijdig is gemeld, door Avanti Wilskracht bij u in rekening gebracht volgens onderstaande prijslijst:

  Prijs
Handbalshirt  €24,50
Handbalbroek              €17,50
Keepersshirt €35,00
Keepersbroek €25,00
Trainingspak €57,50
Tas €27,50


Met vriendelijke groet,

Meer gedetailleerde informatie vinden jullie op de website van Avanti. Wij willen jullie vriendelijk doch dringend verzoeken je te houden aan de regels omtrent het kledingbeleid.

Handbalbestuur Avanti Wilskracht